Golvavjämning + flytspackling

För effektivitet och perfektion – golvavjämning/flytspackling

Golvavjämning, tidigare benämnt flytspackling, är en effektiv metod som används för att få ett plant och jämnt underlag inför golvläggning. Tekniken används även då det finns behov av att förstärka befintligt underlag eller för att skapa fall mot golvbrunn i våtrum, s k fallspackling. Det går även utmärkt att lacka eller måla ytan och använda den utan ytterligare golvbeläggning.

Metoden är jämförelsevis enkel och den ger väldigt fina resultat relativt snabbt.

Avjämningsmassa/flytspackel kan läggas på olika underlag:

  • Betong
  • Golvspånskiva
  • Isoleringsskivor
  • Golvvärmeskivor

Oavsett vilket underlag som förekommer ska det vara helt rent, torrt och fritt från sprickor och stigande fukt.

När det ska avjämnas/flytspacklas ovanpå spånskiva eller isolering läggs armeringsnät ut innan golvavjämning/flytspackling påbörjas.

Lättflytande och självutjämnande

Golvavjämningsmassa (flytspackel) är en typ av cement som tillverkas i torrt format och blandas med vatten. Konsistensen ska vara lättflytande vilket gör massan självutjämnande då den hälls ut över golvytan.

Till rum som är upp till 30 m² kan massan blandas för hand, om det är större ytor än så som ska avjämnas/flytspacklas krävs i regel en pumpbil.

Speciell fiberarmerad massa används vid ingjutning av både elektrisk och vattenburen golvvärme.

Ett perfekt resultat

Tjockleken på spackellagret beror på hur pass ojämnt golvet är i utgångsläget. Avjämningsmassan läggs normalt i skikt om 4-50 mm.

Golvavjämnad/flytspacklad yta blir ett perfekt underlag som sedan kan täckas med valfri beläggning som till exempel klinker, plastmatta, linoleum, parkett eller stenplattor.

Tänk på: I badrum och andra våtutrymmen ska avjämningsmassan/flytspacklet alltid kompletteras med tätskikt.

Vi hjälper dig gärna

Behöver du jämna ut, gjuta in värmekablar eller skapa fall i ett golv? Kontakta oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med golvavjämning/flytspackling.