Flytspackling och golvjämning

Vad är flytspackling?

Flytspackling är en metod som används i syfte att jämna ut undergolvet. Detta genom att blanda flytspackel som hälls ut på golvet och som sedan jämnas ut. Om du exempelvis tänkt renovera badrum och sätta in helt nytt golv är oftast flytspackling en bra grund och ett säkert underlag för golvläggning. Att flytspackla golv är inte det enklaste - särksilt inte om det är första gången du ska göra det. Här nedan förklarar vi hur flytspackling av golv går till.

Läs mer

Flytspackla golv - Hur gör man?

Genom flytspackling av golv kan man på ett smidigt sätt jämna golv. Har du planer på att jämna golvet i ett rum med hjälp av flytspackling, utan att egentligen veta hur man går tillväga? Här nedan vägleder vi dig hur du på bästa sätt gör för att flytspackla golv.

1. Golvrengöring och tätning

Det första du bör göra inför det att du ska flytspackla golv är att se till att riva bort och rengöra det ursprungliga golvet. Ta bort lister, dammsug och täta sedan med fogmassa i springor i golvet. Undvik kemikaliska rengöringsmedel som kan påverka flytspacklet negativt.

2. Använd primer

Använd någon typ av mjuk borste för att lägga ut primer på golvet. Detta med syfte att hjälpa golvet att inte torka ut för snabbt efter flytspackling av golv.

3. Flytspackla spånskiva

Är det inte ett betonggolv utan en spånskiva som ligger till grund för golvet? Då är det viktigt att du efter användning av primer lägger ut armeringsnät för möjligheten att flytspackla på spånskiva. Du kan sätta fast själva armeringen med hjälp av skruv eller häftpistol.

4. Räkna ut mängd flytspackel

Beräkna rummets storlek för att på så sätt räkna ut hur mycket flytspackel du kommer att behöva för att flytspackling av golv. Man behöver i runda slängar 1,8 kg pulver/km² och mm i tjocklek på golvet.

5. Framställ flytspackel

Nu har det blivit dags att blanda flytspackel utefter dina beräkningar. Använda dig av en rejäl hink – exempelvis en murarhink. Häll ner anvisad mängd vatten och addera sedan pulvret för att sedan börja blanda flytspacklet. Detta helst med hjälp av en kraftfull betongblandare, betongvisp eller borrmaskin av något slag.

Du kan köpa flytspackel på något av följande byggvaruhus:

6. Börja flytspackla golv

Efter framställningen av flytspackel har det äntligen blivit dags att börja flytspackla golv. Inled själva flytspacklingen genom att försiktigt hälla ut flytspacklet över golvet och använd sedan en spackelspade eller rätskiva för att jämna spacklet på de ställen de inte lagt sig helt jämnt. Fortsätt på detta i små steg till dess att du är nöjd med golvjämningen. Sedan är det bara att låta flytspacklingen av golvet torka.